Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.10.2018 10:44 Ogłoszenie o zamówieniu na wydzielenie pomieszczenia łazienki w lokalu mieszkalnym nr 8 i 10 wraz z pracami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. 1 Maja 6 w Knurowie
02.10.2018 14:22 Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez MZGLiA w Knurowie
27.09.2018 14:49 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z pracami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych nr 38, 40, 42, i 46 przy ul. Ks. A. Koziełka w Knurowie
13.09.2018 13:22 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wydzielenie pomieszczenia łazienki w lokalu mieszkalnym nr 8 i 10 wraz z pracami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. 1 Maja 6 w Knurowie
12.09.2018 14:13 Ogłoszenie o udzieleniu zamóiwenia na remont mieszkania nr 1 oraz wykonanie izolacji ścian fundamentowych w budynku przy ul. Wilsona 109 w Knurowie
12.09.2018 10:03 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę sieci kanalizacji deszczowej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 38, 40, 42 i 46 w Knurowie
11.09.2018 12:33 Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z pracami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych nr 38, 40, 42, i 46 przy ul. Ks. A. Koziełka w Knurowie
04.09.2018 14:13 Ogłoszenie o wyborze oferty na budowę sieci kanalizacji deszczowej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 38, 40, 42 i 46 w Knurowie
30.08.2018 12:49 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę budynku handlowo - usługowego z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przepisów p-poż. - 2 etap - w Knurowie przy ul. Szpitalnej 8 na działce 1790/5
29.08.2018 12:41 Ogłoszenie o wyborze oferty na remont mieszkania nr 1 oraz wykonanie izolacji ścian fundamentowych w budynku przy ul. Wilsona 109 w Knurowie

1 2 3 4 5 6 następna