Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.11.2018 12:45 602/05/18 Informacja o unieważnieniu postepowania
31.10.2018 14:19 602/05/18 Zestawienie zbiorcze dot.postepowania Nr 602/05/18
23.10.2018 14:47 602/05/18 Ogoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych oraz osób bezdomnych z dziećmi z terenu gminy Knurów w okresie od 15.11.2018 r. do 31.12.2018 r.
18.10.2018 10:30 602/04/18 Informacja o unieważnieniu części postępowania
09.10.2018 13:46 Informacja o wyborze oferty dla zadania Nr 602/04/18
03.10.2018 15:31 Zestawienie zbiorcze dot.postepowania Nr 602/04/18
25.09.2018 13:17 602/04/18 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych oraz osób bezdomnych z dziećmi z terenu gminy Knurów w okresie od 16.10.2018 r. do 31.12.2018 r."
24.09.2018 14:36 4/2018 Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 9.2.5 - konkurs
13.09.2018 09:15 3/2018 Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 9.2.5 - konkurs
13.07.2018 13:07 602/03/18 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa z przebudową budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z budową windy celem przystosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont elewacji w ramach zadania inwestycyjnego: Adaptacja pomieszczeń Ośrodka Wsparcia w Knurowie przy ul. 1-go Maja 45 na Dzienny Dom Senior+, na działce Nr 69/3”

1 2 3 następna