Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.09.2018 15:01 LIII/717/18 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
11.09.2018 14:59 LIII/716/18 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2018 rok
11.09.2018 14:58 LIII/715/18 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2018 rok
11.09.2018 14:57 LIII/714/18 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2018 rok
11.09.2018 14:56 LIII/713/18 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2018 rok
11.09.2018 14:54 LIII/712/18 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2018 rok
11.09.2018 14:53 LIII/711/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/475/17 Rady Miasta Knurów z dnia 21.06.2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu w 2017r. zmienionej uchwałą nr XL/546/17 z dnia 11.10.2017r. oraz uchwałą nr XLVIII/630/18 z dnia 18.04.2018r.
11.09.2018 14:49 LIII/710/18 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/708/18 Rady Miasta Knurów z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładów pieniężnych i niepieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Knurowie
11.09.2018 14:47 LIII/709/18 Uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.