Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.11.2018 14:00 Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
29.11.2018 13:58 Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XLIII/592/17 Rady Miasta Knurów z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2018 rok z późn. zm.
29.11.2018 13:56 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2018 rok
29.11.2018 13:55 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2018 rok
29.11.2018 13:54 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2018 rok
29.11.2018 13:52 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2018 rok
29.11.2018 13:49 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2018 rok
29.11.2018 13:47 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów
29.11.2018 13:45 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/453/17 Rady Miasta Knurów z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
29.11.2018 13:43 Projekt uchwały w sprawie złożenia wniosku o likwidację Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach

1 2 3 następna