Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.12.2018 16:07 Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
12.12.2018 16:05 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
12.12.2018 16:03 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
12.12.2018 15:58 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie Gminy Knurów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku
12.12.2018 15:54 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2018 rok
12.12.2018 15:51 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/92/15 Rady Miasta Knurów z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Knurów
12.12.2018 15:49 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/609/18 Rady Miasta Knurów z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Knurów oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
12.12.2018 15:47 Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem "III Kolonii" - Etap I
12.12.2018 15:46 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy Niepodległości i ulicy Walentego Rakoniewskiego - ETAP I
12.12.2018 15:45 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów w rejonie ulicy Dworcowej, Rybnej, Stanisława Wyspiańskiego - "Rejon Farskie Pola"

1 2 następna