Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.12.2019 12:41 450/MZGLiA/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta w spr. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie przy ul. Parkowej
07.08.2019 16:56 239/MZGLiA/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w spr. zawarcia umowy najmu gruntu gminnego
07.08.2019 16:39 320/MZGLiA/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta w spr. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie przy ul. Parkowej
10.06.2019 09:56 231/MZGLiA/19 Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi MZGLiA w Knurowie
04.06.2019 10:46 223/MZGLiA/2019 Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Knurów Nr 30/MZGLiA/2015 z dnia 10.02.2015r. w sprawie określenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Knurów i zarządzanych przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji
29.05.2019 16:33 218/MZGLiA/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta w spr. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie przy ul. Parkowej
26.04.2019 08:55 164/MZGLiA/2019 Zarządzenie w sprawie zmiany zarzadzenia Nr 130/MZGLiA/2016 Prezydenta M.Knurów w sprawie formy ustalenia spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczeń rzeczowych
04.03.2019 09:25 91/MZGLiA/19 Zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodządzych w skłąd mieszkaniowego zasobu Gminy Knurów
26.02.2019 10:09 84/MZGLiA/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w spr. zawarcia umowy najmu gruntu gminnego
15.02.2019 10:24 58/MZGLIA/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta w spr. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie przy ul. Parkowej