Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.01.2020 12:53 17/2019 Zarządzenie w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w MZGLiA zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 14/2018 Dyrektora MZGLiA z dnia 29.05.2018 r.
13.12.2019 12:46 16/2019 Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2019 Dyrektora MZGLiA w Knurowie z dnia 12.12.2019 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom MZGLiA środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.
13.12.2019 12:43 15/2019 Zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej w MZGLiA
03.12.2019 14:53 14/2019 zarządzenie w sprawie wyznaczenia czasu pracy 13 i 24 grudnia 2019r.
29.10.2019 09:29 13/2019 Zarządzenie w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujacych wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w MZGLiA
29.10.2019 09:27 12/2019 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w 2019 r w MZGLiA
11.10.2019 10:21 11/2019 Zarządzenie w sprawie zasad przydzielania pracownikom Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego
17.09.2019 08:40 10/2019 zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy MZGLiA
30.07.2019 10:12 9/2019 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenie planu finansowego MZGLiA w Knurowie na 2019 rok
07.06.2019 08:16 8/2019 Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania bieżących czynności w ramach zwykłego zarządu w zakresie statutowego przedmiotu działania MZGLiA

1 2 następna