Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.11.2019 10:28 MOSiR.23200.04.2019 Informacja o wyborze oferty w części 1 zamówienia w postęp. o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów MOSiR w Knurowie"
07.11.2019 08:12 MOSiR.23200.04.2019 Informacja o unieważnieniu części postępowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie".
31.10.2019 09:06 MOSiR.23200.03.2019 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Modernizacja - Przebudowa Stadionu Miejskiego" w Knurowie przy ul. Dworcowej 28 - II Etap (Działki nr 2141/20 i nr 2141/59)
28.10.2019 11:54 MOSiR.23200.04.2019 ”Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie”, z podziałem na części: 1 i 2
19.09.2019 13:06 MOSiR.23200.03.2019 „MODERNIZACJA – PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO” W KNUROWIE PRZY UL. DWORCOWEJ 28 - II ETAP (DZIAŁKI NR 2141/20 i NR 2141/59). OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
03.09.2019 13:51 MOSiR.23200.02.2019 Informacja o unieważnieniu postępowania - „MODERNIZACJA – PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO” W KNUROWIE PRZY UL. DWORCOWEJ 28 - II ETAP (DZIAŁKI NR 2141/20 i NR 2141/59). OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane.
16.07.2019 09:51 MOSiR.23200.02.2019 „MODERNIZACJA – PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO” W KNUROWIE PRZY UL. DWORCOWEJ 28 - II ETAP DZIAŁKI NR 2141/20 i NR 2141/59. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane.
11.07.2019 12:26 MOSiR.23200.01.2019 Informacja o unieważnieniu postępowania
19.06.2019 12:18 MOSiR.23200.01.2019 „MODERNIZACJA – PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO” W KNUROWIE PRZY UL. DWORCOWEJ 28 - II ETAP DZIAŁKI NR 2141/20 i NR 2141/59. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane.
27.02.2019 16:38 KO1.231.1.2019 Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku przeprowadzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie