Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.05.2019 13:20 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
09.05.2019 13:19 Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr III/40/18 Rady Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2019 rok z późn. zm.
09.05.2019 13:18 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
09.05.2019 13:17 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
09.05.2019 13:16 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
09.05.2019 13:15 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
09.05.2019 13:14 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
09.05.2019 13:12 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki oraz kluby dziecięce na terenie Gminy Knurów, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja
09.05.2019 13:10 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu w 2019 r. na utrzymanie infrastruktury powstałej w ramach projektu: "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego"
09.05.2019 13:09 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/478/17 Rady Miasta Knurów z dnia 21.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim w sprawie przyjęcia w 2017 r. do realizacji zadania na drodze wojewódzkiej nr 924 zmienionej uchwałą nr XXXVI/503/17 Rady Miasta Knurów z dnia 05.07.2017r., uchwałą nr XL/549/17 Rady Miasta Knurów z dnia 11.10.2017r. oraz uchwałą nr XLVIII/633/18 z dnia 18.04.2018r.

1 2 następna