Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.05.2019 15:21 VIII/122/2019 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
22.05.2019 15:20 VIII/121/2019 Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Nr III/40/18 Rady Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2019 rok z późn. zm.
22.05.2019 15:18 VIII/120/2019 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
22.05.2019 15:16 VIII/119/2019 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
22.05.2019 15:14 VIII/118/2019 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
22.05.2019 15:13 VIII/117/2019 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
22.05.2019 15:12 VIII/116/2019 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
22.05.2019 15:10 VIII/115/2019 Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki oraz kluby dziecięce na terenie Gminy Knurów, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja
22.05.2019 15:08 VIII/114/2019 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu w 2019 r. na utrzymanie infrastruktury powstałej w ramach projektu: "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego"
22.05.2019 15:06 VIII/113/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/478/17 Rady Miasta Knurów z dnia 21.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim w sprawie przyjęcia w 2017 r. do realizacji zadania na drodze wojewódzkiej nr 924 zmienionej uchwałą nr XXXVI/503/17 Rady Miasta Knurów z dnia 05.07.2017r., uchwałą nr XL/549/17 Rady Miasta Knurów z dnia 11.10.2017r. oraz uchwałą nr XLVIII/633/18 z dnia 18.04.2018r.

1 2 następna