Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.09.2021 16:36 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Knurów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej progrnozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku
06.07.2021 08:20 Uchwała w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2020 rok
06.07.2021 08:19 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
29.06.2021 07:56 SPRAWOZDANIE 2020
07.05.2021 10:10 Opinia w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Knurów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
02.04.2021 13:58 112/FB/2021 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Knurów w 2020 roku
10.01.2020 09:13 4200/III/236/2019 Opinia o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Knurów projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2023
10.01.2020 09:08 4200/III/235/2019 Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 34.869.375,00 zł przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok Miasta Knurów
10.01.2020 09:02 4200/III/234/2019 Opinia o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Knurów projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i i materiałami informacyjnymi
18.11.2019 14:56 Zarządzenie nr 423/FB/2019 Zarządzenie w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów

1 2 następna