Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.10.2020 16:01 Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie przebudowy lokalu mieszkalnego przy ul. 1 Maja 6/3 z likwidacją źródeł niskiej emisji
15.10.2020 15:00 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę lokali mieszkalnych z likwidacją źródeł niskiej emsji
05.10.2020 09:53 Ogłoszenie o wyborze oferty na przebudowę lokali mieszkalnych z likwidacją źródeł niskiej emsji
01.10.2020 11:49 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie przebudowy lokalu mieszkalnego przy ul. 1 Maja 6/3 z likwidacją źródeł niskiej emisji
28.09.2020 09:32 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i termomodernizację budynku przy ul. A. Słoniny 11 w Knurowie - III etap
04.09.2020 11:57 Ogłoszenie o wyborze oferty na przebudowę i termomodernizację budynku przy ul. A. Słoniny 11 w Knurowie - III etap
02.09.2020 10:38 Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę lokali mieszkalnych z likwidacją źródeł niskiej emsji
28.04.2020 11:58 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego w Knurowie przy ul. Książenickiej 2 na działce nr 561/79
07.04.2020 11:22 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonywanie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń i obejść budynków mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Knurów zarządzanych przez MZGLiA w Knurowie
03.04.2020 12:44 Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego w Knurowie przy ul. Książenickiej 2 na działce nr 561/79

1 2 następna