Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2020 09:00 Zaproszenie do składania ofert dot. usług cateringowych dla uczestników projektu pn. Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych
22.12.2020 15:16 Unieważnienei postepowania Nr 602/06/20 dot. części 4 oraz części 5
22.12.2020 15:13 Informacja o wyborze oferty dla części 1, części 2 oraz części 3 - dot. postępowania Nr 602/06/20
07.12.2020 18:54 Zestawienie zbiorcze ofert - dot. postępowania Nr 602/06/20
04.12.2020 12:06 Zaproszenie do składania ofert dot. zapewnienia opieki nad osobami zależnymi (dziećmi w wieku do 7 lat) na czas trwania zajęć realizowanych w ramach projektu Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych
04.12.2020 11:52 Zaproszenie do składania ofert dot. usług cateringowych dla uczestników projektu pn. Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych
27.11.2020 16:05 602/06/20 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Knurów w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
06.11.2020 11:43 Wyłonienie oferenta dot. zapewnienia opieki nad osobami zależnymi (dziećmi w wieku do 7 lat) na czas trwania zajęć realizowanych w ramach projektu Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych
09.10.2020 11:46 Zapytanie ofertowe dot. usług cateringowych dla uczestników projektu pn. Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych
09.10.2020 11:16 Zapytanie ofertowe dot. zapewnienia opieki nad osobami zależnymi (dziećmi w wieku do 7 lat) na czas trwania zajęć realizowanych w ramach projektu Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych

1 2 3 4 następna