Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.08.2020 13:16 XXVIII/369/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VII/92/15 Rady Miasta Knurów z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Knurów
21.08.2020 13:13 XXVIII/368/2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim w sprawie powierzenia Gminie Knurów prowadzenia inwestycji pn.: „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2982S (ul. Wilsona) w Knurowie na odcinku od budynku nr 57 do budynku nr 99” w ramach zadania pn.: „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2982S (ul. Wilsona) w Knurowie na odcinku od wiaduktu kolejowego do przepustu na cieku Knurówka po stronie numerów nieparzystych
21.08.2020 13:11 XXVIII/367/2020 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu w 2020 r. na przebudowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2982S (ul. Wilsona) w Knurowie na odcinku od budynku nr 57 do budynku nr 99
21.08.2020 13:09 XXVIII/366/2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładów pieniężnych do kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowskich Górach
21.08.2020 13:06 XXVIII/365/2020 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/528/17 Rady Miasta Knurów z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowskich Górach
21.08.2020 13:01 XXVIII/364/2020 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
21.08.2020 12:59 XXVIII/363/2020 Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Nr XVIII/240/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2020 rok z późn. zm.
21.08.2020 12:57 XXVIII/362/2020 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok
21.08.2020 12:56 XXVIII/361/2020 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok
21.08.2020 12:55 XXVIII/360/2020 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok

1 2 następna