Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.01.2007 12:00 Nr XLVIII/642/2006 Uchwała RM Knurów w spr. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Knurów za rok 2005 i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Knurów z tego tytułu
26.01.2006 13:58 Nr XVII/261/2004 Uchwała RM Knurów w spr. powołania w Mieście Młodzieżowej Rady Miasta Knurów i nadania jej statutu
25.01.2006 14:54 Nr XLV/601/2006 Uchwała RM Knurów w spr. zmiany uchwały nr XLIII/583/2005 z dnia 29.12.2005 r. dotyczącej nadania nazwy skrzyżowaniu typu rondo w Knurowie
25.01.2006 14:16 Nr XLIII/591/2005 Uchwała RM Knurów w spr. wystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
25.01.2006 14:11 Nr XLIII/586/2005 Uchwała RM Knurów w spr. uchwalenia rocznego planu pracy Rady Miasta oraz zatwierdzenia planów pracy poszczególnych komisji Rady Miasta Knurów na 2006 rok
25.01.2006 14:05 Nr XLIII/583/2005 Uchwała RM Knurów w spr. nadania nazwy skrzyżowaniu typu rondo w Knurowie
25.01.2006 14:00 Nr XLI/566/2005 Uchwała RM Knurów w spr. zmiany uchwały nr XII/201/2003 Rady Miasta Knurów z dnia 30.10.2003 r. dot. uchwalenia Statutu Miasta Knurów
25.01.2006 13:13 Nr XXXVII/497/2005 Uchwała RM Knurów w spr. zasad używania herbu Miasta Knurów
19.01.2006 19:31 Nr XXXV/477/2005 Uchwała RM Knurów w spr. powołania w skład Komisji Rewizyjnej radnego Mirosława Świerka
19.01.2006 19:27 Nr XXXV/476/2005 Uchwała RM Knurów w spr. nadania nagrody "Laur Knurowa" w 2005 roku

1 2 3 4 5 6 następna