Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.12.2020 10:06 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
09.12.2020 10:04 Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2021 rok
09.12.2020 10:00 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/368/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 19.08.2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim w sprawie powierzenia Gminie Knurów prowadzenia inwestycji pn.: „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2982S (ul. Wilsona) w Knurowie na odcinku od budynku nr 57 do budynku nr 99” w ramach zadania pn.: „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2982S (ul. Wilsona) w Knurowie na odcinku od wiaduktu kolejowego do przepustu na cieku Knurówka po stronie numerów nieparzystych”
09.12.2020 09:59 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/367/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 19.08.2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu w 2020 r. na przebudowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2982S (ul. Wilsona) w Knurowie na odcinku od budynku nr 57 do budynku nr 99
09.12.2020 09:58 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
09.12.2020 09:57 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie Gminy Knurów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku
09.12.2020 09:56 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok
09.12.2020 09:55 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok
09.12.2020 09:54 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Knurów – 2
09.12.2020 09:53 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Knurów – 1

1 2 następna