Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.12.2020 11:58 XXXIII/426/2020 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
18.12.2020 11:11 XXXIII/425/2020 Uchwała w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2021 rok
18.12.2020 11:09 XXXIII/424/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/368/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 19.08.2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim w sprawie powierzenia Gminie Knurów prowadzenia inwestycji pn.: „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2982S (ul. Wilsona) w Knurowie na odcinku od budynku nr 57 do budynku nr 99” w ramach zadania pn.: „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2982S (ul. Wilsona) w Knurowie na odcinku od wiaduktu kolejowego do przepustu na cieku Knurówka po stronie numerów nieparzystych”
18.12.2020 11:08 XXXIII/423/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/367/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 19.08.2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu w 2020 r. na przebudowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2982S (ul. Wilsona) w Knurowie na odcinku od budynku nr 57 do budynku nr 99
18.12.2020 11:06 XXXIII/422/2020 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
18.12.2020 11:04 XXXIII/421/2020 Uchwała w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie Gminy Knurów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku
18.12.2020 11:02 XXXIII/420/2020 Uchwała w sprawie zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie na lata 2019 – 2021” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVI/625/18 Rady Miasta Knurów z dnia 21 lutego 2018r.
18.12.2020 11:01 XXXIII/419/2020 Uchwała w sprawie zmiany Załącznika nr 4 do uchwały nr XXXII/400/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 18 listopada 2020r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie Miasta Knurów
18.12.2020 10:59 XXXIII/418/2020 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok
18.12.2020 10:58 XXXIII/417/2020 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok

1 2 następna