Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2022 13:06 30/2021 zarządzenie w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie na 2022 rok.
05.01.2022 13:05 29/2021 zarządzenie w sprawie: przeniesień między paragrafami w planie finansowym Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie na rok 2021
05.01.2022 13:03 29/2021 zarządzenie zatwierdzenia planu finansowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie na 2021 rok
16.12.2021 14:33 27/2021 zatwierdzenia planu finansowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie na 2021 rok.
15.12.2021 16:18 26/2021 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia terminu dnia wolnego od pracy w zamian za świąteczny dzień 25 grudnia 2021 r. przypadający w sobotę oraz zachowania obowiązujących norm czasu pracy w IV kwartale 2021 r. dla pracowników Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie
15.12.2021 16:17 25/2021 Zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez MZGLiA
19.11.2021 12:58 24/2021 Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania bieżących czynności w ramach zwykłego Zarządu w zakresie statutowego przedmiotu działania MZGLiA
19.11.2021 12:53 22/2021 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenie planu finansowego MZGLiA w Knurowie na 2021 rok
19.11.2021 12:39 21/2021 Zarządzenie w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w MZGLiA
25.10.2021 09:39 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenie planu finansowego MZGLiA w Knurowie na 2021 rok

1 2 3 następna