Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.01.2021 15:04 Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIII/425/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2021 rok.
13.01.2021 15:01 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2021 rok.
13.01.2021 14:58 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2021 rok
13.01.2021 14:57 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim na finansowanie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie w roku 2021 przez Powiat Gliwicki.
13.01.2021 14:56 Projekt uchwały w sprawie dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 r.
13.01.2021 14:55 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej budynkiem użytkowym nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Wincentego Witosa 6 na rzecz Centrum Kultury w Knurowie oraz określenia warunków udzielenia i wysokości bonifikaty.
13.01.2021 14:54 Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
13.01.2021 14:52 Projekt uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Knurów.
13.01.2021 14:50 Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.