Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2021 09:37 Dot. rozstrzygnięcia zapytań ofertowych Nr 45/2021; Nr 46/2021; Nr 47/2021; Nr 48/2021; Nr 49/2021; Nr 50/2021; Nr 51/2021; z dnia 16.12.2021 r.
21.12.2021 15:09 Zapytanie ofertowe Nr 49/2021 na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej 130.000,00 zł pn: Działania animujące i promowanie zdrowego stylu życi
21.12.2021 14:54 Zapytanie ofertowe Nr 46/2021 na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej 130.000,00 zł pn: Warsztaty dla samotnych matek
21.12.2021 14:47 Zapytanie ofertowe Nr 47/2021 na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej 130.000,00 zł pn. Spotkania grupy samopomocowej „samotne matki”
21.12.2021 14:41 Zapytanie ofertowe Nr 48/2021 na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej 130.000,00 zł pn. Mediacje rodzinne
21.12.2021 14:36 Zapytanie ofertowe Nr 45/2021 na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej 130.000,00 zł pn.: "Terapia rodzinna"
21.12.2021 14:31 Zapytanie ofertowe Nr 51/2021 na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej 130.000,00 zł pn.: "Konsultacje prawne
21.12.2021 14:23 Zapytanie ofertowe Nr 50/2021 na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej 130.000,00 zł pn.: "Specjalistyczne poradnictwo rodzinne typu psychologicznego i pedagogiczneg
24.11.2021 13:26 601/03/21 Udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez nogacjacji pn.: "Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Knurów w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r."
27.10.2021 11:18 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniach: Nr 22/2021, Nr 23/2021, Nr 24/2021, Nr 25/2021 z dnia 13.10.2021 r.

1 2 3 następna