Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.06.2021 14:44 XL/510/2021 Uchwała w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Knurów za rok 2020
23.06.2021 14:42 XL/509/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Knurów za 2020 rok oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Knurów za 2020 r.
23.06.2021 14:41 XL/508/2021 Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Knurów
23.06.2021 14:39 XL/507/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie i objęcia w zamian udziałów
23.06.2021 14:38 XL/506/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie i objęcia w zamian udziałów
23.06.2021 14:37 XL/505/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie i objęcia w zamian udziałów
23.06.2021 14:35 XL/504/2021 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
23.06.2021 14:33 XL/503/2021 Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIII/425/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2021 rok z późn. zm.
23.06.2021 14:31 XL/502/2021 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2021 rok
23.06.2021 14:27 XL/501/2021 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2021 rok

1 2 następna