Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.10.2021 13:54 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego spółki pod firmą: SIM Śląsk Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku – Białej
13.10.2021 13:53 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia intencji wniesienia aportem mienia komunalnego do kapitału zakładowego spółki pod firmą: SIM Śląsk Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku – Białej i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki
13.10.2021 13:49 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta z rejonem „III Kolonii” – Etap I
13.10.2021 13:48 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
13.10.2021 13:46 Projekt uchwały zmian w Uchwale Nr XXXIII/425/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2021 rok z późn. zm.
13.10.2021 13:45 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2021 rok
13.10.2021 13:45 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2021 rok
13.10.2021 13:45 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2021 rok
13.10.2021 13:44 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2021 rok
13.10.2021 13:44 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2021 rok

1 2 następna