Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.06.2020 10:52 ZP.272.1.26.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji pn.: „Wielobranżowa koncepcja zagospodarowania terenów w rejonie ul. Walentego Rakoniewskiego w Knurowie”.
12.06.2020 10:09 ZP.272.1.25.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Remont chodników na terenie miasta z podziałem na dwa zadania: Zadanie II: Remont chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. 1 Maja - Plebiscytowej
12.06.2020 10:07 ZP.272.1.24.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Remont chodników na terenie miasta z podziałem na dwa zadania: Zadanie I: Remonty chodników na terenie Miasta Knurów
27.05.2020 09:21 ZP.272.1.23.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów" - Rejon nr 5.
26.05.2020 13:03 ZP.272.1.22.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów" - Rejon nr 6.
26.05.2020 13:01 ZP.272.1.21.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów" - Rejon nr 4.
26.05.2020 12:58 ZP.272.1.20.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów" - Rejon nr 2.
20.05.2020 14:48 ZP.272.1.19.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów" - Rejon nr 3.
20.05.2020 14:44 ZP.272.1.18.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym
20.05.2020 14:40 ZP.272.1.17.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn." Eksploatacja i utrzymanie tężni solankowej w Knurowie w rejonie ulicy Ułanów"

1 2 3 4 5 6 następna