Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.11.2019 10:09 ZP.272.1.49.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie".
21.10.2019 09:50 ZP.272.1.48.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych
19.09.2019 12:01 ZP.272.1.46.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Budżet obywatelski - Rejon V - Modernizacja parku NOT w Szczygłowicach”.
19.09.2019 11:54 ZP.272.1.45.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z miejscem dla rowerów przy ul. Dworcowej” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budżet obywatelski - Rejon III - budowa placu zabaw dla dzieci wraz z miejscem dla rowerów przy ul. Dworcowej”.
20.08.2019 13:38 ZP.272.1.44.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Przebudowa odcinka ul. Kościelnej wraz z odgałęzieniem do ul. Stawowej oraz odcinka ul. Stawowej od wyżej wymienionego odgałęzienia do ul. Michalskiego w Knurowie
26.06.2019 12:06 ZP.272.1.40.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Budowa oświetlenia w rejonie III Kolonii w Knurowie - Etap I, obejmujący budowę oświetlenia wzdłuż ul. Mickiewicza oraz ul. Karola Miarki wraz z odgałęzieniami bocznymi”.
26.06.2019 09:55 ZP.272.1.39.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap II – Budowa lokalnego centrum przesiadkowego w rejonie przystanku FOCH w Knurowie
25.06.2019 11:00 ZP.272.1.38.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Przygotowanie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Knurów w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r.".
24.06.2019 14:42 ZP.272.1.37.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Gospodarka odpadami komunalnymi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
18.06.2019 13:11 ZP.272.1.36.2019 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji – II Etap” wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza 13

1 2 3 4 5 6 następna