Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.04.2021 19:55 ZP.272.1.8.2021 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zakup materiałów biurowych i papieru kserograficznego na potrzeby Urzędu Miasta Knurów”
08.02.2021 11:15 ZP.272.1.6.2021 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.:„Eksploatacja i utrzymanie tężni solankowej w Knurowie w rejonie ulicy Ułanów”
05.02.2021 08:36 ZP.272.1.5.2021 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów"
04.02.2021 10:38 ZP.272.1.4.2021 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Remonty chodników na terenie Miasta Knurów
01.02.2021 09:04 ZP.272.1.3.2021 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Knurów oraz zapewnienie im opieki w schronisku
01.02.2021 08:32 ZP.272.1.2.2021 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Remont dróg żużlowych na terenie miasta Knurów".
12.01.2021 17:51 ZP.272.1.1.2021 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "„Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów”.
31.12.2020 10:44 ZP.272.1.45.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Utrzymanie przystanków autobusowych na terenie Gminy Knurów
31.12.2020 10:42 ZP.272.1.44.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Urzędu Miasta Knurów w latach 2021-2022
12.11.2020 10:38 ZP.272.1.42.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wilsona w Knurowie – Etap III, obejmujący budowę oświetlenia ul. Wilsona od szafy oświetleniowej nr SO-009 do słupa nr 009/2/18 wraz z przebudową chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2982S (ul. Wilsona) w Knurowie na odcinku od budynku nr 57 do budynku nr 99

1 2 3 4 5 6 następna