Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2018 13:58 ZP.272.1.58.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Obsługa prawna na rzecz Zamawiającego, polegająca na obsłudze Gminy Knurów w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej"
28.12.2018 15:10 ZP.271.2.57.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Urzędu Miasta Knurów w latach 2019-2020
14.12.2018 08:44 ZP.272.1.55.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Obsługa Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej 2 oraz miejsc handlu okrężnego na terenie miasta Knurowa".
14.12.2018 08:40 ZP.272.1.54.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa ul. Dywizjonu 303 II w Knurowie"
03.12.2018 14:47 ZP.272.1.53.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.Utrzymanie drożności ulicznych wpustów deszczowych na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów
16.11.2018 10:06 ZP.272.1.52.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów
16.11.2018 09:28 ZP.272.1.51.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Remont chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. 1 Maja
15.11.2018 12:21 ZP.272.1.50.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Knurów w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa monitoringu
26.10.2018 11:43 ZP.272.1.49.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych.
24.10.2018 15:19 ZP.272.1.48.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu" - obejmującego wykonanie zagospodarowanie placu przy ul. Dworcowej (działka nr 1845/2) urządzeniami sportowo - rekreacyjnymi oraz wykonanie przebudowy i zmiana sposobu użytkowania budynku wraz z zagospodarowaniem, rozbiórką i budowa nowego budynku gospodarczego przy ul. Dworcowej 33 z przeznaczeniem na Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych".

1 2 3 4 5 6 następna