Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.10.2020 22:02 Komunikat w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 w Knurowie
11.08.2010 17:15 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa placu zabaw przy MSP nr 7 w Knurowie” w ramach programu „Radosna Szkoła” (11.08.2010 r.)
28.07.2010 12:21 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Budowa placu zabaw przy MSP nr 7 w Knurowie w ramach programu Radosna Szkoła (27.07.2010 r.)
15.07.2010 00:07 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa placu zabaw "Radosna szkoła" (14.07.2010 r.)
12.03.2010 18:59 Ogłoszenie o zamówieniu - Wyjazd śródroczny uczniów klas III MSP Nr 7 w Knurowie na tzw. "zieloną szkołę" (12.03.2010 r.)
27.03.2006 15:25 Ogłoszenie o przetargu - „Wymiana nawierzchni, remont i rozbiórka elementów małej architektury oraz udrożnienie, wykonanie i montaż kanalizacji deszczowej wokół budynku MSP 7 w Knurowie (24.03.2006)
05.10.2005 15:35 Ogłoszenie o przetargu - „Wymiana nawierzchni, remont i rozbiórka elementów małej architektury oraz udrożnienie, wykonanie i montaż kanalizacji deszczowej wokół budynku MSP 7 w Knurowie (5.10.2005)
05.05.2005 15:08 Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie ocieplenia budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie (19.04.2005r.) - w załączniku
01.04.2005 15:13 MSP7-342/01/05 Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie ocieplenia budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie (22.03.2005r.) - w załączniku
28.09.2004 14:58 Ogłoszenie o przetargu - "Wymiana 50 sztuk okien w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 w Knurowie (24.09.2004)