Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.07.2021 13:17 218/BWP/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia listy Grantobiorców zakwalifikowanych do udziału w projekcie grantowym pn. „Czyste Powietrze - wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Knurów"
02.06.2021 16:42 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku
27.05.2021 14:47 BWP.0057.001.2021 Raport o stanie Gminy Knurów za rok 2020
17.05.2021 15:39 Załacznik nr 2 do Zarządzenia Nr 164/BWP/2021 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 17.05.2021r. Ogłoszenie o Naborze deklaracji uczestnictwa w projekcie grantowym pn. Czyste Powietrze- wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Knurów
10.01.2020 12:18 BWP.271.3.2020 Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia publicznego na system rowerów miejskich w Knurowie w roku 2020
16.02.2017 09:35 BWP.271.1.4.2017 Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia na wykonanie wirtualnego spaceru w Gminie Knurów
18.01.2017 16:02 BWP.271.1.1.2017 Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia na sporządzenie analizy sektorowej wraz z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ZIT pn. Utworzenie lokali socjalnych na obszarze rewitalizacji Gminy Knurów
07.06.2016 09:34 BWP.271.1.10.2016 Informacja o wyborze oferty na realizację zadania pn. ,,Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Knurów na lata 2016-2023 dla obszaru III Kolonii"
18.05.2016 17:08 BWP.271.1.10.2016 Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Knurów na lata 2016-2023 dla obszaru III Kolonii
21.10.2015 14:39 BWP.271.1.21.2015 Informacja o wyborze oferty na realizację zadania pn.„Organizacja konferencji prasowej zamykającej projekt"

1 2 następna