Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.01.2020 12:18 BWP.271.3.2020 Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia publicznego na system rowerów miejskich w Knurowie w roku 2020
16.02.2017 09:35 BWP.271.1.4.2017 Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia na wykonanie wirtualnego spaceru w Gminie Knurów
18.01.2017 16:02 BWP.271.1.1.2017 Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia na sporządzenie analizy sektorowej wraz z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ZIT pn. Utworzenie lokali socjalnych na obszarze rewitalizacji Gminy Knurów
07.06.2016 09:34 BWP.271.1.10.2016 Informacja o wyborze oferty na realizację zadania pn. ,,Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Knurów na lata 2016-2023 dla obszaru III Kolonii"
18.05.2016 17:08 BWP.271.1.10.2016 Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Knurów na lata 2016-2023 dla obszaru III Kolonii
21.10.2015 14:39 BWP.271.1.21.2015 Informacja o wyborze oferty na realizację zadania pn.„Organizacja konferencji prasowej zamykającej projekt"
27.08.2015 12:09 BWP.271.1.16.2015 Informacja o wyborze oferty na realizację zadania pn.,,Sporządzenie Analizy rynku dla terenów inwestycyjnych typu brownfield w Knurowie”
11.06.2015 13:51 BWP.271.1.11.2015 Informacja o wyborze oferty na realizację zadania pn.„Organizacja konferencji prasowej otwierającej projekt"
21.03.2014 12:25 BWP.271.1.009.2014 Informacja o wyborze oferty na realizację zadania pn.„Opracowanie proj. graficz. znakowania, produkcji, transportu oraz montażu w pasie drogowym gł. arterii wylotowych Knurowa 2 szt. witaczy
03.10.2013 12:18 BWP.271.1.028.2013 Informacja o wyborze oferty na realizację zadania pn. : „Wykonanie sferycznej panoramy lotniczej terenów inwestycyjnych Gminy Knurów”