Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.01.2022 10:30 UA.6220.1.6.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 13.01.2022r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Uruchomieniu punktu zbiórki odpadów innych niż niebezpieczne oraz przetwarzania odpadów złomowych w Knurowie przy ul. Przemysłowej 22E, na działkach o numerach ewidencyjnych 2178, 2179, 2180/13 oraz części działek 2180/27 i 2176/5"
21.12.2021 10:09 UA.6220.1.7.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 17.12.2021r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie składu do zbierania i wstępnego przetwarzania odpadów wraz z budynkiem socjalno-biurowym i infrastrukturą przy ul. Przemysłowej 5, na działkach o nr 2193, 2180/19 obr. 0001 Knurów.
17.12.2021 07:52 UA.6220.1.6.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 15.12.2021r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Uruchomieniu punktu zbiórki odpadów innych niż niebezpieczne oraz przetwarzania odpadów złomowych w Knurowie przy ul. Przemysłowej 22E, na działkach o numerach ewidencyjnych 2178, 2179, 2180/13 oraz części działek 2180/27 i 2176/5"
09.12.2021 09:59 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów dotyczące odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.:"Strategia Rozwoju Gminy Knurów do 2030 roku"
08.12.2021 12:17 ZKO.6220.10.2020 Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 02.12.2021r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn.: "Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie"
08.12.2021 11:23 UA.6220.1.3.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 07.12.2021r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "budowie Centrum Logistycznego w m. Dębieńsko (...)"
01.12.2021 11:56 ZKO.6220.10.2020 Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23.11.2021r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn.: "Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie"
26.11.2021 11:47 ZKO.6220.10.2020 Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15.11.2021r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn.: "Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie"
22.11.2021 13:39 SR.6251.3.2021 Pismo Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15.11.2021r. dotyczące postępowania w sprawie nałożenia na spółkę S.C. Finist sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia spowodowanego działalnością tej spółki
04.11.2021 14:31 SR.6251.3.2021 Postanowienie Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 25.10.2021r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia na spółke S.C. Finist sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, obowiazku ograniczenia oddziaływania na środowisko oraz o dopuszczeniu Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanom z siedzibą w Pilchowicach do udziału w tym postępowaniu na prawach strony

1 2 3 4 5 6 następna