Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.04.2019 13:25 UA.6721.1.2.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta knurów o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem „III Kolonii” – Etap I
04.04.2019 07:59 UA.6721.3.1.2019 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów w rejonie ul. Dworcowej, Rybnej, Stanisława Wyspiańskiego - "Rejon Farskie Pola"
14.02.2019 08:09 UA.6220.1.4.2018 obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile S.A. nr 56078 Książenice
24.01.2019 09:40 UA.6220.1.5.2018 obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przetwarzanie odpadów innych niz niebezpieczne w ramach zamykania i rekultywacji kwatery IIA składowiska odpadów innych niz niebezpieczne i obojętne w Knurowie , zarządzanego prze Komart Sp.zo.o.w Knurowie
24.01.2019 09:30 UA.6220.1.3.2018 obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Dostosowanie powierzchni terenu w rejonie szybu Foch II do nowej funkcji po modernizacji w JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów
17.01.2019 08:54 UA.6721.1.6.2018 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 17 stycznia 2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp
03.01.2019 08:15 UA.6721.3.9.2018 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW o przyjęciu Uchwały Nr III/31/18
03.01.2019 08:09 UA.6721.2.10.2018 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW o przyjęciu Uchwały Nr III/32/18
15.11.2018 08:47 UA.6721.3.21.2016 obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 15.XI.2018r. o ponownym wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar pomiędzy ulicą Walentego Rakoniewskiego , Wilsona, Szpitalną do północnej i zachodniej granicy miasta
25.10.2018 07:57 UA.6721.3.8.2018 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy Niepodległości i ulicy Walentego Rakoniewskiego – ETAP I

1 2 3 4 5 6 następna