Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.07.2018 12:30 L/663/18 Uchwała Nr L/663/18 Rady Miasta Knurów z dnia 20.06.2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Knurów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
05.07.2018 12:26 L/664/18 Uchwała Nr L/664/18 Rady Miasta Knurów z dnia 20.06.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Knurów
16.11.2017 09:59 Uchwała Nr V/60/2003 Rady Miasta Knurów z dnia 23.01.2003 r. w sprawie oznakowania taksówek na terenie gminy Knurów
18.12.2015 12:39 XV/188/15 Uchwała Nr XV/188/15 Rady Miasta Knurów w sprawie opłaty targowej
17.06.2015 12:24 Uchwała Rady Miasta Knurów w sprawie ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów na parkingach miejskich
17.07.2014 13:56 XLVI/667/14 Uchwała Rady Miasta Knurów w sprawie regulaminu targowiska miejskiego zlokalizowanego w Knurowie przy ul. Targowej 2.
08.09.2004 12:39 XXXIX/384/2001 Uchwała Rady Miejskiej W sprawie: określenia zasad otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów usługowych i gastronomicznych na terenie miasta Knurowa.
08.09.2004 11:54 LXI/385/98 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej dot. zakazu sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
08.09.2004 11:47 XLVIII/308/97 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zakazu sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych w miejscach publicznych.