Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.10.2021 10:10 XLIII/533/2021 Uchwała Nr XLIII/533/2021 Rady Miasta Knurów w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/480/2021 Rady Miasta Knurów z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku
24.06.2021 12:56 XXXIX/480/2021 Uchwała Nr XXXIX/480/2021 Rady Miasta Knurów z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku.
11.03.2021 08:59 XXXV/437/2021 Uchwała Nr XXXV/437/2021 Rady Miasta Knurów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia z części opłąty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021
06.10.2020 11:26 XXIX/372/2020 Uchwała Nr XXIX/372/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/188/15 Rady Miasta Knurów z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
23.04.2020 14:11 XXIII/287/2020 Uchwała Nr XXIII/287/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/188/15 Rady Miasta Knurów z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
29.07.2019 13:08 X/135/2019 Uchwała Nr X/135/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
05.07.2018 12:30 L/663/18 Uchwała Nr L/663/18 Rady Miasta Knurów z dnia 20.06.2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Knurów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
05.07.2018 12:26 L/664/18 Uchwała Nr L/664/18 Rady Miasta Knurów z dnia 20.06.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Knurów
16.11.2017 09:59 Uchwała Nr V/60/2003 Rady Miasta Knurów z dnia 23.01.2003 r. w sprawie oznakowania taksówek na terenie gminy Knurów
18.12.2015 12:39 XV/188/15 Uchwała Nr XV/188/15 Rady Miasta Knurów w sprawie opłaty targowej

1 2 następna