Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.03.2006 11:48 KW-II/MG4/0914/1/05 Kontrola w MG Nr 4
21.03.2006 10:30 KW-II/0913/3/05 Kontrola w Wydziale SDG
21.03.2006 10:20 KW-III/0913/1/05 Kontrola w Wydziale UA
09.11.2005 13:01 KW-IV/CK-MBP/0914/1/05 Kontrola w MBP
09.11.2005 12:51 KW-I/MSP4/0914/1/05 Kontrola w MSP Nr 4
09.11.2005 12:47 KW-III/MOPS/0913/3/2005 Kontrola w MOPS
09.11.2005 12:40 KW-III/MOPS/0914/1/05 Kontrola w MOPS
09.11.2005 12:17 0151/207/2005 Zarządzenie Nr 0151/207/2005 Prezydenta Miasta Knurowa w sprawie przeprowadzenia doraźnej kontroli wewnętrznej dotyczącej zatrudnienia pracowników w MOPS w Knurowie.
21.07.2005 08:21 KW-II/MG3/0914/1/05 Kontrola w MG Nr 3
21.07.2005 08:14 KW-II/0913/1/05 Kontrola w Wydziale SDG

1 2 następna