Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.05.2019 13:20 ZP.271.2.34.2019 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Urządzenia bezpieczeństwa, barierki, znaki drogowe pionowe i poziome – naprawa i wymiana na terenie miasta
16.05.2019 14:05 ZP.271.2.29.2019 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: Budowa ulic bocznych ul. Jęczmiennej w Knurowie
16.05.2019 14:04 ZP.271.2.28.2019 Informacja o wyborze ofert w postępowaniu pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy Knurów.
15.05.2019 16:39 ZP.271.2.33.2019 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji – II Etap” wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budynki mieszkalne przy ul. Poniatowskiego 4 i 6 oraz ul. Kościuszki 5
13.05.2019 15:04 ZP.271.2.32.2019 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Przygotowanie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Knurów w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r.”
09.05.2019 14:05 ZP.271.2.23.2019 Informacja o ponownym wyborze oferty w części dotyczącej Rejonu nr 2 w postępowaniu pn. „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów”.
25.04.2019 14:42 ZP.271.2.31.2019 Informacja o wyborze najkorztsniejszej oferty w postępowaniu pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu” w zakresie remontu i budowy kolektora kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Mickiewicza, Kopernika, Poniatowskiego, Dworcowej w Knurowie
18.04.2019 15:31 ZP. 271.2.23.2019 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów” - Rejon nr 1.
16.04.2019 14:36 ZP.271.2.27.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Modernizacja serwerów
15.04.2019 15:29 ZP.271.2.21.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.„Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji – II Etap” wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza 13

1 2 3 4 5 6 następna