Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.10.2018 15:27 ZP.271.2.62.2018 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu" - obejmującego wykonanie zagospodarowanie placu przy ul. Dworcowej (działka nr 1845/2) urządzeniami sportowo - rekreacyjnymi oraz wykonanie przebudowy i zmiana sposobu użytkowania budynku wraz z zagospodarowaniem, rozbiórką i budowa nowego budynku gospodarczego przy ul. Dworcowej 33 z przeznaczeniem na Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych.
12.09.2018 15:09 ZP.271.2.53.2018 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Odwodnienie w rejonie osiedla Wojska Polskiego I i osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie
30.08.2018 13:15 ZP.271.2.56.2018 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą wraz z dodatkowym wyposażeniem".
29.08.2018 14:54 ZP.271.2.52.2018 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Remont ul. Moniuszki
25.07.2018 16:56 ZP.271.2.45.2018 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Knurowie".
17.07.2018 12:44 ZP.271.2.16.2018 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa tężni solankowej w rejonie ul. Ułanów w Knurowie”
03.07.2018 09:36 ZP.271.2.28.2018 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie – Etap II i wykonanie dróg wewnętrznych pomiędzy garażami blaszanymi wraz z odwodnieniem terenu w rejonie ul. Parkowej.
29.06.2018 14:27 ZP.271.2.39.2018 Informacja o wyniku przetargu prowadzonym w trybie kodeksu cywilnego pn. ”Zakup i dostawa materiałów biurowych (artykułów biurowych i papieru kserograficznego) dla Urzędu Miasta Knurów”.
08.06.2018 12:47 ZP.271.2.15.2018 Informacja o wyborze oferty w postepowaniu pn. Przebudowa ul. Jerzego Ziętka w Knurowie
04.06.2018 15:06 ZP.271.2.35.2018 Informacja o wyborze ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej:Zadanie I – sadzenie, pielęgnacja kwiatów jednorocznych oraz wykonanie trawników i ich pielęgnacja Zadanie II – nasadzenia roślin wieloletnich i ich pielęgnacja.

1 2 3 4 5 6 następna