Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.07.2020 09:26 ZP.271.2.28.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Administrowanie i utrzymanie trzech cmentarzy komunalnych zlokalizowanych przy ul. Rakoniewskiego, 1 Maja - Plebiscytowej i Słonecznej na okres 24 miesięcy
10.07.2020 12:39 ZP.271.2.20.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowa 21 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
09.07.2020 14:42 ZP.271.2.27.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej: Zadanie I – sadzenie, pielęgnacja kwiatów jednorocznych oraz wykonanie trawników i ich pielęgnacja Zadanie II – sadzenie drzew i krzewów na terenie miasta Knurów oraz pielęgnacja nowych i starszych nasadzeń.
24.06.2020 13:22 ZP.271.2.22.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Budowa oświetlenia w rejonie III Kolonii w Knurowie - Etap II, obejmujący budowę oświetlenia wzdłuż ul. Słoniny wraz z odgałęzieniami bocznymi
19.06.2020 12:39 ZP.271.2.19.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Rakoniewskiego w Knurowie na odcinku od ul. Wilsona do ul. Matejki
09.06.2020 15:03 ZP.271.2.24.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Remont budynku poczekalni centrum przesiadkowego FOCH w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap II – Budowa lokalnego centrum przesiadkowego w rejonie przystanku FOCH w Knurowie”
04.06.2020 13:37 ZP.271.2.14.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na opracowanie dokumentacji pn. „Wielobranżowa koncepcja zagospodarowania terenów w rejonie ul. Walentego Rakoniewskiego w Knurowie.
03.06.2020 13:01 ZP.271.2.23.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Remont chodników na terenie miasta z podziałem na dwa zadania: Zadanie I: Remonty chodników na terenie Miasta Knurów, Zadanie II: Remont chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. 1 Maja - Plebiscytowej
21.05.2020 13:23 ZP.271.2.18.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów” - Rejon nr 5 i 6.
18.05.2020 13:06 ZP.271.2.18.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów” - Rejon nr 2 i 4.

1 2 3 4 5 6 następna