Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.11.2005 14:23 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup artykułów żywnościowych dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. 1 Maja 45”
28.11.2005 14:55 3410/07/05 Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn. Remont dachu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2
05.10.2005 14:31 3410/06/05 Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Zagospodarowanie terenu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2”
29.09.2005 15:15 MOPS-3410/5/05 przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 euro pn.: „Remont dachu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Kozieł
16.09.2005 14:23 MOPS-3410/4/05 Ogłaszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Zagospodarowanie terenu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2”
05.09.2005 14:49 MOPS-3410/3/05 Remont dachu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2
16.08.2005 13:45 MOPS 3410/02/05 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:„Remont dachu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks.A.Koziełka 2”
19.07.2005 13:12 MOPS-3410/01/05 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
13.05.2005 14:04 DDPS-3410/02/05 Przetarg nieograniczony pn.: "Zakup artykułów żywnościowych dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej
31.03.2005 11:18 DDPS-3410/01/05 „Zakup artykułów żywnościowych dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej

1 2 następna