Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.07.2020 10:13 ZP.271.2.35.2020 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do realizacji zadań Gminy Knurów w 2020 roku.
29.07.2020 15:41 ZP.271.2.34.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa drogi pomiędzy ul. Aleja Lipowa i ul. Witosa w Knurowie wraz z kanalizacją deszczową
22.07.2020 14:48 ZP.271.2.32.2020 Ogłoszenie o zamówieniu pn. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Przebudowa ul. 26 Stycznia – I Etap, polegający na połączeniu drogi powiatowej ul. 1 Maja z ul. Szpitalną”.
22.07.2020 13:15 ZP.271.2.33.2020 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Obsługa Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej 2 oraz miejsc handlu okrężnego na terenie miasta Knurowa.
22.07.2020 10:24 ZP.271.2.29.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowa 17 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
21.07.2020 11:49 ZP.271.2.31.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 8 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
13.07.2020 14:36 ZP.271.2.30.2020 Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Przygotowanie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Knurów w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2022 r.”
03.07.2020 09:46 ZP.271.2.26.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Gospodarka odpadami komunalnymi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
25.06.2020 09:48 ZP.271.2.25.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do realizacji zadań Gminy Knurów w 2020 roku
22.06.2020 14:55 ZP.271.2.28.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Administrowanie i utrzymanie trzech cmentarzy komunalnych zlokalizowanych przy ul. Rakoniewskiego, 1 Maja - Plebiscytowej i Słonecznej na okres 24 miesięcy

1 2 3 4 5 6 następna