Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.11.2018 15:12 ZP.271.2.74.2018 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Obsługa Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej 2 oraz miejsc handlu okrężnego na terenie miasta Knurowa”.
31.10.2018 10:49 ZP.271.2.72.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:Utrzymanie drożności ulicznych wpustów deszczowych na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów
26.10.2018 11:19 ZP.271.2.73.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zagospodarowanie placu w rejonie skrzyżowania ul. Wilsona z ul. 1 Maja w Knurowie
18.10.2018 13:29 ZP.271.2.71.2018 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa ul. Dywizjonu 303 II w Knurowie.
17.10.2018 16:12 ZP.271.2.64.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Zagospodarowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ul. Jęczmiennej w Knurowie" - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej
16.10.2018 14:31 ZP.271.2.70.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów
11.10.2018 11:43 ZP.271.2.68.2018 Ogłoszenie po przetargu nieograniczonym pn.„Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Knurów”
02.10.2018 13:07 ZP.271.2.66.2018 Ogłoszenie po przetargu nieograniczonym pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu” w zakresie remontu i budowy kolektora kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Mickiewicza, Kopernika, Poniatowskiego, Dworcowej w Knurowie
02.10.2018 09:09 ZP.271.2.67.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Remont chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. 1 Maja
25.09.2018 13:36 ZP.271.2.65.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych

1 2 3 4 5 6 następna