Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.04.2021 11:54 ZP.271.2.15.2021 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Budowa oświetlenia w rejonie osiedla Farskie Pola w Knurowie - II Etap, obejmujący budowę oświetlenia wzdłuż ul. Emilii Plater
13.04.2021 12:42 ZP.271.2.13.2021 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Wykonanie drogi dojazdowej oraz oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Tęczowej w Knurowie
09.04.2021 10:56 ZP.271.2.14.2021 Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Oczyszczanie mechaniczne i ręczne dróg, chodników, ciągów pieszych i rowerowych oraz parkingów na terenie miasta Knurów".
01.04.2021 12:59 ZP.271.2.12.2021 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Utrzymanie i konserwacja obiektów zieleni miejskiej na terenie miasta Knurów z podziałem na 7 rejonów
17.03.2021 09:27 ZP.271.2.10.2021 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Budowa drogi pomiędzy ul. Lotników i Aleją Lipową w Knurowie”
16.03.2021 14:46 ZP.271.2.9.2021 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Utrzymanie placów zabaw, siłowni terenowych i terenów rekreacyjno sportowych w Knurowie.
16.03.2021 14:37 ZP.271.2.8.2021 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa ul. Lotników II w Knurowie
10.03.2021 16:53 ZP.271.2.7.2021 Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie – II Etap: Budowa odcinka od drogi dojazdowej do terenów KSSE do ul. Rakoniewskiego”
08.03.2021 10:08 ZP.271.2.3.2021 Ogłoszenie o zamówienu pn. Budowa ulic bocznych ul. Jęczmiennej w Knurowie – Etap I, obejmujący budowę ulicy bocznej ul. Jęczmiennej od skrzyżowania w rejonie budynku nr41A do budynku nr41F wraz z budową łącznika (...)
05.03.2021 10:50 ZP.271.2.4.2021 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: Przebudowa ul. Mieszka I w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul. Kosmonautów

1 2 3 4 5 6 następna