Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.09.2007 11:37 XIII/208/2007 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2007 rok
26.09.2007 11:32 XIII/207/2007 Uchwała w spr. uchylenia Uchwały nr XL/413/2001 RM w Knurowie z dn. 28.06.2001r. dot. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę M. Knurów od GSW S.A. KWK Szczygłowice nieruchomości za zobow. podat
26.09.2007 11:25 XIII/206/2007 Uchwała w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Gliwicach z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
26.09.2007 11:01 XIII/205/2007 Uchwała w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Gliwicach w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
26.09.2007 10:57 XIII/204/2007 Uchwała w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
26.09.2007 10:54 XIII/203/2007 Uchwała w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
26.09.2007 10:51 XIII/202/2007 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2007 rok
26.09.2007 10:48 XIII/201/2007 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2007 rok
26.09.2007 10:46 XIII/200/2007 Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miasta Ruda Śląska dot. likwidacji Oddziału Dermatologicznego Samodzielnego Publicznego ZOZ Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej
26.09.2007 10:40 XIII/199/2007 Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

1 2 3 następna