Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.11.2007 10:08 XV/243/2007 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim na dofinansowanie realizacji programu edukacyjnego i profilaktyczno - wychowawczego
28.11.2007 10:03 XV/242/2007 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr IV/48/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r.
28.11.2007 09:58 XV/241/2007 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2007 rok
28.11.2007 09:52 XV/240/2007 Uchwała w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
28.11.2007 09:48 XV/239/2007 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim na realizację zadania na drogach powiatowych w 2007 r.
28.11.2007 09:44 XV/238/2007 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2007 rok
28.11.2007 09:41 XV/237/2007 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2007 rok
28.11.2007 09:38 XV/236/2007 Uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
28.11.2007 09:33 XV/235/2007 Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu w złotych do tabeli wynagradzania pracowników samorządowych nie będących nauczycielami
28.11.2007 09:29 XV/234/2007 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr VI/74/2007 RM Knurów w spr. podziału środków na dofinansowywania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2007

1 2 następna