Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.01.2008 10:43 XVII/278/08 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim na realizację zadania na drogach powiatowych w 2008 r.
23.01.2008 10:35 XVII/277/08 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/263/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r.
23.01.2008 10:29 XVII/276/08 Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego
23.01.2008 10:25 XVII/275/08 Uchwała w sprawie przekształcenia PWiK S.A. w Knurowie w PWiK Sp. z o.o. w Knurowie
23.01.2008 10:19 XVII/274/08 Uchwała w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu w złotych do "Tabeli punktowej rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania" pracowników MOSiR
23.01.2008 10:14 XVII/273/08 Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu w złotych do "Tabeli punktowej rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania" pracowników MOPS
23.01.2008 10:07 XVII/272/08 Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu w złotych do "Tabeli punktowej rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania" pracowników MZGL
23.01.2008 10:01 XVII/271/08 Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu w złotych do "Tabeli punktowej rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania" pracowników MZJO
23.01.2008 09:54 XVII/270/08 Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały nr XXVIII/262/2000 RM w Knurowie z dnia 21.09.2000r. w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu w złotych w jednostkach org.
23.01.2008 09:47 XVII/269/08 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2008 rok

1 2 następna