Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.01.2009 15:32 Informacja o wyborze oferty na wykonanie zamówienia pn. Modernizacja budynku MOPS - Roboty budowlane - remontowe w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie
03.12.2008 09:09 Wezwanie do udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu w spr. przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja budynku MOPS – Roboty budowlane-remontowe w budynku MOPS Knurów"
25.11.2008 11:47 Informacja o wyborze oferty na wykonanie zamówienia pn. Modernizacja budynku MOPS - Roboty budowlane - remontowe w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
07.11.2008 12:59 Odpowiedź na zapytanie dot. przedmiaru robót do ogłoszonego przetargu nieograniczonego z dnia 20.10.2008 r.
06.11.2008 13:12 Odpowiedź na zapytanie dot. przedmiaru robót do ogłoszonego przetargu nieograniczonego z dnia 20.10.2008 r.
29.10.2008 15:12 Odpowiedź na zapytanie dot. przedmiaru robót do ogłoszonego przetargu nieograniczonego z dnia 20.10.2008 r.
20.10.2008 12:40 MOPS-3410/02/08 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn. Modernizacja budynku MOPS - Roboty budowlane - remontowe w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie
13.08.2008 14:33 3410/01/08 Informacja o wyborze oferty - 3410/01/08
09.07.2008 14:12 MOPS.3410/01/08 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn. Roboty budowlane - remontowe w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie przy ul. Ks. A. Koziełka 2