Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.09.2008 11:52 Projekt uchwały w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Ułanów 3 w Knurowie części niezabudowanej nieruchomości gminnej pod lokalizację śmietnika
11.09.2008 11:47 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej Rzymsko–Katolickiej parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Knurowie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Knurów
11.09.2008 11:40 Projekt uchwały w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku położonym przy ul. Staszica 1 w Knurowie
11.09.2008 11:34 Projekt uchwały w sprawie: oddania w dzierżawę części nieruchomości komunalnej położonej w Knurowie przy ul. Szpitalnej do 31.12.2009 r. w trybie bezprzetargowym
11.09.2008 11:24 Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości komunalnej położonej w Knurowie przy ul. 1 Maja do 31.12.2010 r. w trybie bezprzetargowym
11.09.2008 11:21 Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości komunalnej położonej w Knurowie przy ul. Pocztowej do 31.12.2010 r. w trybie bezprzetargowym
11.09.2008 11:18 Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/263/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r.
11.09.2008 11:13 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2008 rok
11.09.2008 11:10 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2008 rok
11.09.2008 11:08 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2008 rok

1 2 3 następna