Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.09.2008 13:16 XXIII/403/08 Uchwała w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Ułanów 3 w Knurowie części niezabudowanej nieruchomości gminnej pod lokalizację śmietnika
24.09.2008 13:12 XXIII/402/08 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej Rzymsko - Katolickiej parafii MB Częstochowskiej w Knurowie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Knurów
24.09.2008 13:09 XXIII/401/08 Uchwała w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku położonym przy ul. Staszica 1 w Knurowie
24.09.2008 13:06 XXIII/400/08 Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości komunalnej położonej w Knurowie przy ul. Szpitalnej do 31.12.2009 r. w trybie bezprzetargowym
24.09.2008 13:03 XXIII/399/08 Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości komunalnej położonej w Knurowie przy ul. 1 Maja do 31.12.2010 r. w trybie bezprzetargowym
24.09.2008 12:57 XXIII/398/08 Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości komunalnej położonej w Knurowie przy ul. Pocztowej do 31.12.2010 r. w trybie bezprzetargowym
24.09.2008 12:52 XXIII/397/08 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/263/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r.
24.09.2008 12:48 XXIII/396/08 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2008 rok
24.09.2008 12:46 XXIII/395/08 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2008 rok
24.09.2008 12:11 XXIII/394/08 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2008 rok

1 2 3 następna