Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.11.2008 13:55 Projekt uchwały w sprawie: regulaminu wynagradzania dla nauczycieli określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
13.11.2008 13:50 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2008 rok
13.11.2008 13:44 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2008 rok
13.11.2008 13:38 Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Knurów a Miastem Gliwice dotyczących zasad prowadzenia punktów katechetycznych organizowanych przez Miasto Gliwice
13.11.2008 13:32 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości stanowiących mienie Gminy Knurów
13.11.2008 13:26 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowo rekreacyjnych oraz usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie
13.11.2008 13:20 Projekt uchwały w sprawie: zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów (Rejon ulic Rakoniewskiego i Wilsona) dla obszaru położonego w rejonie ulicy Rakoniewskiego
13.11.2008 13:01 Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Południe” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr XXX/423/2004
13.11.2008 12:35 Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Województwa Śląskiego nowo wybudowanego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w Knurowie
13.11.2008 12:30 Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości komunalnej położonej w Knurowie przy ul. Szpitalnej od 01.01.2009r. do 31.12.2011r. w drodze bezprzetargowej

1 2 następna