Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.11.2008 15:46 XXV/452/08 Uchwała w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Knurów do wystawienia weksla in blanco
25.11.2008 15:43 XXV/451/08 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez miasto Knurów umowy na zadanie pn. "Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania w rejonie ul. 26 Stycznia i ul. Wolności"
25.11.2008 15:40 XXV/450/08 Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli
25.11.2008 15:37 XXV/449/08 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2008 rok
25.11.2008 15:35 XXV/448/08 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2008 rok
25.11.2008 15:31 XXV/447/08 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Knurów a Miastem Gliwice dot. zasad prowadzenia punktów katechetycznych organizowanych przez Miasto Gliwice
25.11.2008 15:28 XXV/446/08 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości, stanowiących mienie Gminy Knurów
25.11.2008 15:25 XXV/445/08 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowo - rekreacyjnych oraz usług świadczonych przez MOSiR w Knurowie
25.11.2008 15:18 XXV/444/08 Uchwała w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów (Rejon ulic Rakoniewskiego i Wilsona)
25.11.2008 15:14 XXV/443/08 Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon Południe"

1 2 3 następna