Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.12.2008 12:16 Projekt uchwały w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2009 rok.
12.12.2008 12:03 Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu pracy poszczególnych komisji stałych Rady Miasta Knurów na 2009 rok
12.12.2008 11:29 Projekt uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały Nr V/50/2007 Rady Miasta Knurów z dnia 7 lutego 2007r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
12.12.2008 11:25 Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/54/2007 Rady Miasta Knurów z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
12.12.2008 11:21 Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy dotyczących nieruchomości komunalnych położonych w Knurowie w trybie bezprzetargowym
12.12.2008 11:17 Projekt uchwały w sprawie: zasad nabywania,zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Knurów oraz ich wydzierżawiania lub najmu
12.12.2008 11:12 Projekt uchwały w sprawie: zmiany UchwałyNr XLIX/520/2002 z dnia23 maja 2002 r. dotyczącej ograniczenia niskiej emisji przez stworzenie podstaw ekonomicznych dla stosowania paliw ekologicznie czystych
12.12.2008 11:08 Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2008 rok
12.12.2008 11:03 Projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Knurów na 2008 rok
12.12.2008 10:59 Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, stanowiącej mienie Gminy Knurów

1 2 następna