Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.12.2009 15:05 3410/07/09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy dot przetargu nieograniczonego pn.: Zakup artykułów żywnościowych dla Ośrodka Wsparcia w Knurowie
28.12.2009 13:59 3410/08/09 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWNIA - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.„Zakup artykułów żywnościowych dla Ośrodka Wsparcia w Knurowie” na zadanie nr 2 i 5
18.12.2009 13:12 3410/08/09 Ogłoszenie o zamówieniu dot. przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup artykułów żywnościowych dla Ośrodka Wsparcia w Knurowie"
10.12.2009 12:06 3410/07/09 Informacja dotycząca wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn. Zakup artykułów żywnościowych dla Ośrodka Wsparcia w Knurowie
17.11.2009 14:53 MOPS-3410/07/09 Ogłoszenie o zamówieniu dot. przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup artykułów żywnościowych dla Ośrodka Wsparcia w Knurowie"
12.10.2009 10:03 3410/03/59/09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. przetargu nieograniczonego pn.Oświetlenie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie przy ul. Ks. A. Koziełka 2.
05.10.2009 08:09 3410/03/09 Informacja dotycząca wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn. Oświetlenie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie przy ul. Ks. A. Koziełka 2
29.09.2009 11:24 MOPS-3410/03/09 Roztrzygnięcie protestu
22.09.2009 14:34 3410/05/09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. przetargu nieograniczonego Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkoleń pn.: Operator wózków jezdniowych (widłowych, akumulatorowych i spalinowych)
21.09.2009 14:18 3410/06/09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. przetargu nieograniczonego pn: Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkoleń Kucharz-Garmażer

1 2 3 następna