Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.02.2009 09:04 Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie i objęcia w zamian udziałów
11.02.2009 09:00 Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie i objęcia w zamian udziałów
11.02.2009 08:58 Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2009 rok
11.02.2009 08:55 Projekt uchwały w sprawie: oddania w dzierżawę części nieruchomości komunalnej położonej w Knurowie przy ul. Targowej 2 na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym
11.02.2009 08:51 Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gminy Knurów
11.02.2009 08:47 Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2009 rok
11.02.2009 08:45 Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2009 rok
11.02.2009 08:42 Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy dotyczących nieruchomości komunalnych położonych w Knurowie w trybie bezprzetargowym
11.02.2009 08:39 Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie i objęcia w zamian udziałów
11.02.2009 08:36 Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie i objęcia w zamian udziałów

1 2 następna