Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.01.2010 09:03 20/NK/09 Zarządzenie Dyrektora MOSiR w sprawie opracowania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w MOSiR Knurów na obiektach: Lodowisko sezonowe, Kompleks boisk "Orlik 2012".
18.01.2010 08:45 19/NK/09 Zarządzenie Dyrektora MOSiR Knurów w sprawie aktualizacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w MOSiR Knurów na obiekcie Pływalnia Kryta :aQuaRelax".
07.01.2010 13:20 22/NE/09 Zarządzenie Dyrektora MOSiR Knurów w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
31.12.2009 09:30 NE/0161-2/10/09 Decyzja Dyrektora MOSiR Knurów w sprawie zmiany planu finansowego Jednostki Budżetowej MOSiR na 2009r.
17.12.2009 11:34 Decyzja NE /0161-2/09/09 Decyzja Dyrektora MOSiR Knurów w sprawie zmiany planu finansowego Jednostki Budżetowej MOSiR na 2009r.
08.12.2009 14:22 NE/0161-2/08/09 Decyzja Dyrektora MOSiR w sprawie zmiany planu finansowego Jednostki Budżetowej MOSiR na 2009r.
02.12.2009 16:47 Zarządzenie Nr 18/NK/09 Zarządzenie Dyrektora MOSiR Knurów w sprawie udzielenia pracownikom MOSiR Knurów dnia wolnego za świąteczny dzień 26 grudnia br. przypadający w sobotę.
02.12.2009 16:41 Zarządzenie Nr 17/NK/09 Zarządzenie Dyrektora MOSiR Knurów w sprawie udzielenia 4 godzin wolnych od pracy w grudniu 2009r.
27.11.2009 08:47 16/NK/09 Zarządzenie Dyrektora MOSiR Knurów w sprawie zmiany treści § 1 Zarządzenia Nr MOSiR/0161/D/02/05 w sprawie tworzenia funduszu nagród
26.11.2009 14:28 Zarządzenie Nr 15/NE/2009 Zarządzenie Dyrektora MOSiR Knurów w sprawie instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.

1 2 3 następna