Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.02.2010 10:07 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim na realizację zadań na drogach powiatowych w 2010 r.
03.02.2010 10:04 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2010 rok
03.02.2010 10:02 Projekt uchwały w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów w rejonie ulic Gen. Ziętka, 26 Stycznia, po wschodniej stronie ulicy Szpitalnej
03.02.2010 09:57 Projekt uchwały w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon Dymka" dla obszaru w rejonie ulicy Wolności
03.02.2010 09:54 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Województwa Śląskiego nakładów inwestycyjnych, poniesionych na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924
03.02.2010 09:50 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Knurów
03.02.2010 09:46 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
03.02.2010 09:43 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2010 rok
03.02.2010 09:37 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia prawa użytkowania na zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Knurów
03.02.2010 09:34 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/17/88 Miejskiej Rady Narodowej w Knurowie z dnia 26.10.1988 r. w spr. nadania nazw ulic oraz uchwały nr V/32/90 RM w Knurowie z dnia 11.09.1990 r.

1 2 następna