Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.03.2019 12:59 ZP.271.2.26.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remont chodników na terenie Miasta Knurów
19.03.2019 14:16 ZP.271.2.25.2019 Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Otwarta Strefa Aktywności: ul. Szpitalna”.
19.03.2019 13:53 ZP.271.2.27.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Modernizacja serwerów
13.03.2019 12:36 ZP.271.2.23.2019 Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów”.
06.03.2019 15:22 ZP.271.2.22.2019 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew i krzewów.
06.03.2019 11:30 ZP.271.2.24.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 7 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
05.03.2019 14:46 ZP.271.2.19.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Budowa oświetlenia ul. Wilsona w Knurowie – Etap II, obejmujący budowę oświetlenia ul. Wilsona od słupa nr 009/5/8 do słupa nr 009/5/18 w rejonie skrzyżowania ul. Wilsona z ul. Szpitalną”.
01.03.2019 10:49 ZP.271.2.21.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji – II Etap” wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza 13
28.02.2019 11:53 ZP.271.2.16.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu” w zakresie adaptacji budynku przy ul. Dworcowej 33 wraz z otoczeniem na Centrum Wsparcia i Inicjatyw Społecznych
22.02.2019 12:13 ZP.271.2.17.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: „Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza w rejonie skrzyżowania z ul. Karłowicza w Knurowie wraz z drogami bocznymi”

1 2 3 4 5 6 następna