Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.02.2020 12:03 ZP.271.2.7.2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Usługa pilotażowego wdrożenia, uruchomienia, zarządzania i kompleksowej eksploatacji systemu rowerów miejskich w Knurowie w roku 2020
13.02.2020 12:03 ZP.271.2.4.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Eksploatacja i utrzymanie tężni solankowej w Knurowie w rejonie ulicy Ułanów”
06.02.2020 11:17 ZP.271.2.6.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miasta przy ul. dr. Floriana Ogana w Knurowie oraz pielęgnacja założonej zieleni
06.02.2020 11:11 ZP.271.2.5.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.Remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów
30.01.2020 14:50 ZP.271.2.3.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remont ul. Sokoła
27.01.2020 11:49 ZP.272.1.2.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Montaż toalety publicznej w rejonie ulicy Ułanów w Knurowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu”
17.01.2020 09:30 ZP.271.2.1.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ul. Dworcowej w Knurowie
12.12.2019 15:13 ZP.271.2.70.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ul. Dworcowej w Knurowie"
11.12.2019 16:47 ZP.271.2.68.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonicznych i internetowych) dla Gminy Knurów
09.12.2019 15:09 ZP.271.2.69.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ul. Dworcowej w Knurowie"

1 2 3 4 5 6 następna