Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.07.2019 13:29 ZP.271.2.47.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie".
19.06.2019 16:05 ZP.271.2.44.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa odcinka ul. Kościelnej wraz z odgałęzieniem do ul. Stawowej oraz odcinka ul. Stawowej od wyżej wymienionego odgałęzienia do ul. Michalskiego w Knurowie
19.06.2019 11:19 ZP.271.2.45.2019 Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z miejscem dla rowerów przy ul. Dworcowej” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budżet obywatelski - Rejon III - budowa placu zbaw dla dzieci wraz z miejscem dla rowerów przy ul. Dworcowej”.
10.06.2019 13:37 ZP.271.2.43.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:„Budżet obywatelski - Rejon V - Modernizacja parku NOT w Szczygłowicach”
06.06.2019 13:18 ZP.271.2.42.2019 Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym pn. Remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów – Etap 2
21.05.2019 13:10 ZP.271.2.40.2019 Ogłoszenie o przeatrgu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 1 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
16.05.2019 13:04 ZP.271.2.20.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap II – Budowa lokalnego centrum przesiadkowego w rejonie przystanku FOCH w Knurowie
14.05.2019 14:46 ZP.271.2.41.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji – II Etap” wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza 13
13.05.2019 14:40 ZP.271.2.36.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Centrum rozrywki dla dzieci – plac zabaw w rejonie ul. Koziełka – Rejon III”
30.04.2019 12:07 ZP.271.2.38.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 2 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji

1 2 3 4 5 6 następna