Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.01.2022 16:00 ZP.271.2.1.2022 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Eksploatacja oświetlenia ulicznego
30.12.2021 15:15 ZP.271.2.47.2021 Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Budowa ul. Kwiatowej w Knurowie".
30.12.2021 11:30 ZP.271.2.46.2021 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Budżet Obywatelski - Modernizacja parku NOT w Szczygłowicach - w formule zaprojektuj i wybuduj
23.12.2021 11:34 ZP.271.2.44.2021 Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Eksploatacja i utrzymanie tężni solankowej w Knurowie w rejonie ulicy Ułanów
01.12.2021 15:43 ZP.271.2.40.2021 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Dworcowej i Kościuszki w Knurowie.
26.11.2021 10:09 ZP.271.2.37.2021 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Gospodarka odpadami komunalnymi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
19.11.2021 11:01 ZP.271.2.36.2021 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów
18.11.2021 12:43 ZP.271.2.38.2021 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów – Hala MOSiR przy ul. Al. Lipowa 12A
13.10.2021 11:23 ZP.271.2.35.2021 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Budowa dwóch nowych przejść dla pieszych w rejonie ulic Aleja Piastów i Jana Kilińskiego oraz ulic Aleja Piastów i Hugo Kołłątaja w Knurowie - w formule zaprojektuj i wybuduj
07.10.2021 14:15 ZP.271.2.33.2021 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „Przebudowa ul. Mieszka I w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul. Kosmonautów”

1 2 3 4 5 6 następna