Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.04.2019 11:57 39/2019 Uchwała PKW w/s powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
22.03.2019 11:57 ZPOW-501-19/19 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
22.03.2019 11:52 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
21.03.2019 09:37 Wzór zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych - osobiste zgłoszenie wyborcy
07.03.2019 10:40 Obwieszczenie PKW o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
06.03.2019 13:28 11/2019 Uchwała PKW w/s powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
06.03.2019 13:17 8/2019 Uchwała PKW w/s ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
27.02.2019 11:19 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego