Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.05.2019 10:44 Godziny pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w Knurowie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
14.05.2019 11:48 ZPOW-503-199/11 Pismo PKW w/s głosowania w obwodach odrębnych
14.05.2019 10:25 Arkusze do segregacji kart do głosowania - wersja edytowalna
14.05.2019 10:23 ZPOW-721-3/19 Pismo PKW w/s ilości kopert przekazywanych przez OKW do pełnomocników rejonowej komisji wyborczej
07.05.2019 08:58 70/2019 Uchwała PKW w/s wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
07.05.2019 08:55 DKT-5741-15/19 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
07.05.2019 08:53 DKT-5740-15/19 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Knurów
09.04.2019 12:00 41/2019 Uchwała PKW w/s wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
02.04.2019 11:12 Informacja dotycząca terminu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
06.03.2019 13:22 9/2019 Uchwała PKW w/s wzorów protokołów głosowania stosowanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

1 2 następna