Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.08.2019 09:31 329/BWP/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i organizacji imprez o zasięgu ponadgminnym na terenie Gminy Knurów w 2019 roku
14.08.2019 09:26 328/GR/19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowych przewidzianych do zbycia na rzecz dotychczasowych najemców wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu, w drodze bezprzertargowej
14.08.2019 09:24 327/GR/19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Knurów położonych w Knurowie wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
14.08.2019 09:19 326/MOPS/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie
14.08.2019 09:17 325/GR/19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s oddania w dzierżawę gruntu gminnego położonego w Knurowie przy al. Lipowej na okres od 20.08.2019r. do 26.08.2019r. w trybie bezprzetargowym
14.08.2019 09:15 324/BWP/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania wniosków złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych w 2019 roku na terenie Gminy Knurów
14.08.2019 09:13 323/MOPS/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego
14.08.2019 09:10 322/OR/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 0151/51/2005 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 31.03.2005r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Knurów
14.08.2019 09:08 321/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
14.08.2019 09:06 320/MZGLiA/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie przy ul. Parkowej

1 2 3 4 5 6 następna