Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.10.2019 11:28 Informacja pakowania protokołu głosowania przez Obwodowe Komisje Wyborcze
11.10.2019 11:27 Instrukcja pakowania dokumentacji z głosowania przez Obwodowe Komisje Wyborcze
11.10.2019 11:25 Arkusze do segregacji kart do głosowania - wersja edytowalna
10.10.2019 15:01 Wykaz członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
10.10.2019 14:34 Godziny pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w Knurowie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
24.09.2019 07:54 1142/2019 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
24.09.2019 07:52 1141/2019 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Knurów
16.09.2019 16:20 Informacja Komisarza Wyborczego w Katowicach II z dnia 16 września 2019r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych
05.09.2019 11:34 210/2019 Uchwała PKW w/s wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzania głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.