Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.09.2019 16:38 XIV/194/2019 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
25.09.2019 16:34 XIV/193/2019 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
25.09.2019 16:33 XIV/192/2019 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
25.09.2019 16:32 XIV/191/2019 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
25.09.2019 16:28 XIV/190/2019 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
25.09.2019 16:26 XIV/189/2019 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
25.09.2019 16:25 XIV/188/2019 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
25.09.2019 16:23 XIV/187/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/483/17 Rady Miasta Knurów z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, określającego wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych Gminy Knurów oraz wysokości, kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom
25.09.2019 16:20 XIV/186/2019 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/320/12 Rady Miasta Knurów z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Knurów oraz ustalenie warunków i zasad korzystania z tych obiektów
25.09.2019 16:19 XIV/185/2019 Uchwała w sprawie zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie na lata 2019 - 2021” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVI/625/18 Rady Miasta Knurów z dnia 21 lutego 2018r.

1 2 następna